Kårkompis – Ett företagssamarbete för en bättre värld

Genom Scouterna får över 40 000 barn och unga möjlighet att uppleva äventyr, få kompisar och utvecklas som personer utifrån sina egna förutsättningar. I ett samhälle med ökande psykisk ohälsa bland unga så arbetar vi förebyggande genom att stärka individer och skapa sammanhållning i gruppen. På ett större plan vill vi bidra till ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald och respekt.

Scouterna genomsyras av värden som bidrar till livslånga positiva effekter hos barn och unga. Den effekten utgörs av flera saker som alla barn och unga behöver nu, mer än någonsin. Egenskaper som kommer att rusta dem för livet. Den egentliga kunskap samhället vilar på och som får det att fungera. Det handlar om gemenskap, inte individualism. Om samarbete, självkänsla och äventyr. Att ta ansvar för sig själv och andra, utvecklas som person, ledare och medmänniska. Det handlar också om att göra upp en eld, kunna överleva i naturen och att ta hand om vår jord. Vi kallar det för Scouteffekten. Scouteffekten påverkar inte bara individen, men också samhället och världen.

 

Engagera ditt företag i unga världsförbättrare

– bli kårkompis!

 

 

För en investering av 10 000 SEK får ditt företag:

·        Digitalt material så att ni kan visa ert engagemang i en viktig fråga.

·        Digitalt figurmärke för att visa ert stöd i e-post och på egen hemsida.

·        Diplom för utskrift.

·        Synlighet på kårens hemsida.

·       Tidningen Scout.

 

Syftet med Kårkompis är att det fantastiska engagemang som finns i Scouterna ska kunna fortsätta under och efter pandemin. Tack vare din investering kan barn och unga få möjligheten att uppleva en meningsfull fritid där de får växa och utvecklas i en trygg och säker miljlö – både nu och i framtiden. Din investering gör också att vi kan fortsätta bedriva och utveckla vårt förebyggande arbete inom flera områden, så som inkludering och mångfald, med målet att skapa trygga individer och en bättre värld.

 

Kontakta: info@lesseboscoutkar.se