Avdelningar

Du kan börja i Scouterna när du är 8 år hos Lessebo scoutkår. Du börjar som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och roverscout.

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.

Själva scoutverksamheten börjar från 8 år, när barn på ett effektivt sätt kan jobba med scoutmetoden som en helhet. Men redan innan dess har många scoutkårer viss verksamhet, till exempel Prova-på-kvällar eller friluftsdagar.

Alla åldersgrupper skiljer sig naturligtvis från varandra, men för de äldsta, 19-25 år, blir detta extra tydligt. Engagemanget beror på intresse och scoutkåren behöver inte vara den självklara utgångspunkten. Det kan bero på att man flyttar, börjar jobba eller engagerar sig på nationell eller internationell nivå. Många kommer att vara ledare för yngre scouter, men genom en verksamhet med flexibla former får fler möjlighet att utveckla sitt ledarskap och genomföra projekt inom viktiga områden.

Vuxna över 25 år fyller en viktig roll genom att stödja och stötta barn och unga i deras utveckling.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer!