För att verksamheten skall fungera krävs det vuxna som engagerar sig ideellt. Förutom ledare på avdelningarna så behövs det vuxna till kårens styrelse. Några som hjälper till att sköta scoutlokalen och förrådet, klipper gräset mm. Vi kan aldrig bli för många som hjälper till.

Kontakta webmaster om ni vill hjälpa till!