Vi gör unga redo för livet, genom att arbeta i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och att visa hänsyn. Vi lär oss genom att göra och våga misslyckas och prova igen. Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar för patrullens samarbetsförmåga.

”If it isn’t fun, it isn’t scouting”

Lessebo Scoutkår startades 1942 och har 40 medlemmar 10/11 2020. Vi ordnar årligen bland annat pingstläger, övernattningar, hajker och mycket mer. Scoutkåren har även hand om pappersinsamlingen i kommunen som startade redan någon gång på 1960-talet.

 

Lessebo Scoutkårs verksamhet bygger på ideellt arbete och bedrivs som ett samarbete mellan scouter, ledare och föräldrar. För att våra ledare ska ha tid och möjlighet att genomföra ett meningsfullt scoutprogram för ditt barn behöver vi hjälp med olika aktiviteter och att hålla materiel och lokaler i skick. Utan din medverkan fungerar inte verksamheten! All hjälp behövs!

För att verksamheten skall fungera krävs det vuxna som engagerar sig ideellt. Förutom ledare på avdelningarna så behövs det vuxna till kårens styrelse. Några som hjälper till att sköta scoutlokalen och förrådet, klipper gräset mm. Vi kan aldrig bli för många som hjälper till.

Kontakta webmaster om ni vill hjälpa till!

Bankgiro: 310-4064
Org.nr: 829501-1475

Personuppgiftslagen
PUL-notering: Om du ser ditt namn eller din bild på vår hemsida och inte önskar att finnas här ber vi dig maila till webmaster så tar vi bort namnet/bilden.

Lessebo Scoutkår ingår i Dacke Scoutdistrikt & Scouterna